fredag 31 augusti 2012

Nationella prov

Prov är en styggelse.

Betyg är en styggelse.

Strindberg hade inte kommit in på gymnasiet. Han hade inte kunnat hålla sig till ämnet på nationella provet i svenska. Einstein hade inte kommit in på gymnasiet. Han hade inte klarat av alla delmålen för att uppnå betyget G i matematik. 

Så det så

Er bestämde

Inga kommentarer: